Home

Welcome to Excelsus Scientific Services

We offer English language editing services for scientists worldwide to help them publish their research papers. Clarity, consistency and accuracy are crucial for acceptance and publication of a scientific manuscript and our editors can help to polish your manuscript. Our highly-trained editors are all native English speakers with PhD degrees in a wide variety of subject areas across the biological, biomedical and chemical sciences. We specialise in working with authors with non-native English. We are based in Tourmakeady, a Gaeltacht region, in the West of Ireland.

 

Fáilte chuig Seirbhísí Eolaíochta Excelsus

Cuirimid seirbhísí eagarthóireachta Béarla ar fáil d’eolaithe ar fud an domhain chun a gcuid páipéar taighde a fhoilsiú.  Tá soiléireacht, leanúnachas agus cruinneas ríthábhachtach chun go nglacfaí le lámhscríbhinn eolaíochta agus é a fhoilsiú, is féidir lenár n-eagarthóirí snas a chur ar do lámhscríbhinn eolaíochta.  Is cainteoirí Béarla ó dhúchas iad ár n-eagarthóirí sároilte agus tá céimeanna PhD acu i réimse leathan ábhar ar fud na n-eolaíochtaí bitheacha, bithleighis agus ceimiceach.  Tá an-taithí againn a bheith ag obair le húdair nach é Béarla a gcéad teanga.  Táimid lonnaithe i dTuar Mhic Éadaigh, ceantar Gaeltachta in Iarthar na hÉireann.